Maak kennis met Nicolas Coppée, de nieuwste toevoeging aan het MT van LCL

Nu Nicolas Coppée, Data Center Manager bij LCL Wallonië One, aan tafel aanschuift, overbrugt het managementeam (MT) van LCL de taalgrens. “Natuurlijk kent iedereen LCL Wallonië One in Gembloux, en hoewel we de visie van LCL delen, bieden we ons eigen perspectief. Er zijn wel wat verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.” Als dat onze nieuwsgierigheid niet opwekt…

Laten we even terugblikken. Toen Cofely in 2021 zijn Data Solutions Center in Gembloux verkocht, had Nicolas Coppée, de toenmalige bestuurder, een nadrukkelijke voorkeur voor LCL boven de andere kandidaten. “Ik wilde de kracht van ons datacenter versterken en het verhaal dat we schreven voortzetten. Het was duidelijk dat we een gezamenlijke visie deelden om dat te kunnen bereiken.”

Wat viel je als eerste op aan LCL nadat de overeenkomst was gesloten?

Nicolas: “De visie van LCL is verfrissend, met een focus op de hele business en een holistische strategie. Financiële aspecten zijn uiteraard essentieel, maar een toekomstbestendig datacenter wordt door meer bepaald dan enkel Return On Investment of winst en verlies. Ik ondersteun volledig de ambitie van LCL om onze eigen groene stroom te produceren of gebruik te maken van lokale initiatieven, om zo de klantervaring te verbeteren, etc.”

“Ik hecht veel waarde aan de benadering van customer intimacy. Het is te simplistisch om alleen een contract af te sluiten en dan onze services te leveren, zonder meer. Elke werknemer moet ogen en oren openhouden om de behoeften van de klant echt te begrijpen. Voor de sales- en marketingafdeling is dit misschien vanzelfsprekend, maar de rol van onze service technicians mag bijvoorbeeld niet onderschat worden. Ze werken samen met de ingenieurs van onze klanten, dus als we zorgen voor een vlekkeloze bottom-up communicatie, zullen het MT en de raad van bestuur een meerwaarde hebben bij het bieden van de best mogelijke oplossingen.”

LCL Wallonia One in Gembloux

Als nieuw lid van het MT, waar richt je je aandacht op?

“Tweerichtingscommunicatie: zowel top-down als bottom-up. Het is cruciaal dat besluiten van het MT duidelijk worden gecommuniceerd naar alle medewerkers, anders blijft onze strategie slechts een hersenschim. Zoals ik al zei, dankzij efficiënte bottom-up communicatie ontvangen we veel nuttige informatie vanuit het veld. Mijn rol is om die bevindingen onder de aandacht te brengen van mijn collega’s van het MT. Fibervision is een geweldig voorbeeld van een innovatie die werd geïnitieerd door Service Technicians van LCL in gesprek met technici van onze klanten. Ze ontdekten een behoefte, LCL ontwikkelde een oplossing en de marketing- en salesafdeling promootte deze aan onze klanten. Iedereen bij LCL heeft een specifieke rol te spelen om dit kosteneffectieve en efficiënte glasvezelmeetapparaat op de markt te brengen, om onze klanten te helpen geld en tijd te besparen.”

Een gedeelde visie, maar ongetwijfeld zijn er ook verschillen tussen de aanpak in Vlaanderen en Wallonië?

“Er zijn duidelijke verschillen, zoals de manier waarop we elkaar begroeten. In Wallonië begroeten we elkaar hartelijk en uitgebreid, terwijl we merken dat dit niet altijd het geval is bij onze Vlaamse collega’s die meer doelgericht zijn. Het is belangrijk dat we die kleine verschillen erkennen, aangezien ze kunnen leiden tot misverstanden, of zelfs frustraties. Iets dat iedereen moet begrijpen, aangezien in de toekomst steeds meer teams een mix zullen zijn van Vlamingen en Walen. De combinatie van beide mentaliteiten is een kans om het beste van elke visie samen te brengen en samen vooruit te gaan.”

“De manier waarop we klantrelaties opbouwen, verschilt ook. In het Franstalige deel van België is het belangrijkste troef die je hebt vertrouwen. Als iemand je vertrouwt, je bedrijf, je collega’s… dan heb je een deal. Als de prijs min of meer in orde is, is het zelden een dealbreaker. Als gevolg daarvan moeten we veel tijd investeren in een goede relatie om het vertrouwen te winnen. Dit verklaart ook waarom het vrij moeilijk is voor nieuwe spelers om de markt in Wallonië te betreden. Vlaanderen lijkt zeer resultaatgericht – feiten en cijfers regeren. Maar ik zie het als mijn rol in het MT om die onzichtbare muren tussen Vlaanderen en Wallonië neer te halen. Waalse mensen zijn niet allemaal zoals de karikaturen van luiwammesen die door politici worden beschreven.”

Wat verwacht je van de recent geïnstalleerde raad van bestuur?

“Terwijl het MT zich bezighoudt met de dagelijkse operaties, is het doel van de raad om het bedrijf uit te dagen en te focussen op een duurzame strategie om de groei te vergroten. Het is een zeer diverse raad, zowel wat betreft geslacht als professionele achtergronden. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook de reputatie van LCL versterken bij alle stakeholders en een belangrijke meerwaarde hebben om het vertrouwen te vergroten.”

LCL Wallonia One behaalde recent het ISO 50001 certificaat, lees hier hoe we dat bereikt hebben.